top of page

Tubo Gome

Tubo gome vaji

Tubo transparente e bërë me PVC dhe eter bazuar në TPU, e përforcuar me një spirale PVC të ngurtë anti-shok fildishi. Brenda plotësisht i butë, i lehtë dhe shumë fleksibël. Rezistent ndaj ngarkesave, agjentëve atmosferikë dhe ndaj një game të gjerë kimikatesh, si dhe ndaj Hidrolizës.
Gjendet ne magazinen tone ne diametrat 30, 32, 40, 50, 60, 70, 80mm

bottom of page