top of page

Kontenitore alumini

Kontenitore alumin te llojeve te ndryshme per vajin.
Kontenitoret gjenden ne kapacitete te ndryshme nga 0.25 lit deri ne 25 lit

bottom of page