top of page

Jolly 20/30-Ar Inox

Makineri shtrydhese gjysmë centrifugale me rrula ne gome të ushqimore dhe pompë centrifugale. Boshti I mesit me lopata gome kryen një ndarje delikate te frerit duke zvogëluar thyerjen e kërcellit. Në dispozicion në versionet vijuese: në llamarinë të emaluar; plotësisht në çelik inox. Rrjeta e mesit dhe pompa centrifugale janë ne celik inox si standard në të gjitha modelet. Makina është e pajisur me hapje dhe nxjerrje qendrore të rrjetës, duke lejuar një pastrim të thjeshtë dhe të plotë.
E disponueshme ne 2 versione: JOLLY 20 AR: Kapacitet perpunues : 2200 kg/ore, Motorr: hp 2;
Jolly 30 AR : Kapacitet perpunues 3200 kg/ore, motorr : hp2.5

bottom of page