top of page

Eno-3 Me Dore Inox

Makineri shtrydhese me ndarje freri nga kokrrat per hobist me rrula dhe perzieres te cilat vihen ne pune me dore me kapacitet : 1000-1200 kg/ore. Suportet e rrulave me susta mundesojne rregullimin e presionit te shtypjes se rrushit duke mundesuar keshtu demtimin minimal te kokrrave. Rrjeta e cila realizon ndarjen e frerit eshte ne material Inox. Telajo e siperme e projektuar me kend te pjerret per drejtimin e bistakeve te rrushit ne grupin e shtrydhjes. Makineria vendoset mbi ene me permasa te pershtatshme per mbledhjen e kokrrave dhe mushtit te shtrydhur.

bottom of page