top of page

Beta 60-90-120 Inox

Makineri shtrydhese e kapaciteteve te larta perpunuese. Realizuar me nje rrjete centrifugale me diametër neto 300/400 / 500mm. Rrotullimi i rrjetës dhe I boshtit te mesit ndodhin në të njëjtin drejtim duke shmangur demtimin e frerit . Boshti i mesem si standard realizohet me lopata të veshura me gome. Pjesë të brendshme të transmetimit të realizuara prej çeliku inox dhe kushineta mbështetëse në material plastik rezistent ndaj konsumit.

Në dispozicion në dy versione: llamarine e emaluar (vetëm për versionin BETA 60); dhe plotësisht në çelik inox. Rrjeta centrifugale dhe pompa janë në çelik inox si standard në të gjitha modelet. Makineria mund të hapet plotësisht duke u nisur nga qendra e makinerise për një
pastrim të thjeshtë dhe të plotë.

Perfshihen modelet si vijon:

· Beta 60
o kapaciteti 6000 kg/ore
o motorr HP 3
o boshti i mesit me lopata te veshura me gome
o pompe centrifugale inoxù
o rrjeta e ndarjes se frerit ne celik inox
o 4 rrota me frena

· Beta 90
o kapaciteti 10000 kg/ore
o motorr HP 4
o boshti i mesit me lopata te veshura me gome
o pompe centrifugale inoxù
o rrjeta e ndarjes se frerit ne celik inox
o 4 rrota me frena

· Beta 120
o kapaciteti 13000 kg/ore
o motorr HP 5.5
o boshti i mesit me lopata te veshura me gome
o pompe centrifugale inoxù
o rrjeta e ndarjes se frerit ne celik inox
o 4 rrota me frena

bottom of page