top of page

Eno-15 Me Motorr E Emaluar

Makineri shtrydhese me ndarje freri nga kokrrat per hobistme rrula te cilet vihen ne pune me motorr elektrik me kapacitet : 1600-1800 kg/ore. Suportet e rrulave me susta mundesojne rregullimin e presionit te shtypjes se rrushit duke mundesuar keshtu demtimin minimal te kokrrave. Rrjeta e cila realizon ndarjen e frerit eshte ne material Inox. Telajo e siperme e kompletuar me shnek duke mundesuar keshtu pranimin e nje sasie me te madhe te rrushit ne vasken pritese. Shneku realizon drejtimin e bistakeve te rrushit ne grupin e shtrydhjes. Makineria vendoset mbi ene me permasa te pershtatshme per mbledhjen e kokrrave dhe mushtit te shtrydhur.

bottom of page