top of page

Tubo gome per transferimin e bersive

Tubo PVC-P me spirale perforcimi ne PVC te ngurte rezistente ndaj goditjeve. Sipërfaqe e brendshme plotësisht e lëmuar, e fortë, por shumë fleksibile. Rezistent ndaj ngarkesave, agjentëve atmosferikë dhe kimikateve të shumta.

Muri dhe spiralja e ngurtë plastike e përshtatshme për kontaktin me ushqimin, të cilat e bëjnë Bacco një produkt totalisht ushqimor. Versioni antistatik me kordon bakri është në dispozicion sipas kërkesës.

I përshtatshëm për transportin e bersive dhe lengjeve te ndryshme.

bottom of page