top of page

Tapa silikoni lisho

Tapë silikoni lisho për shishe.Siguron mbyllje dhe izolim të plotë, duke parandaluar ajrin të hyjë brenda në shishe.
Dimensionet:
d 10 mm 20x10 mm
d 12 mm 20x10 mm
d 12 mm 20x10 mm ( I )
d 13 mm 20x10 mm ( I )
d 13 mm 22x10 mm
d 14 mm 22x10 mm
d 15 mm 20x10 mm ( I )
d 15 mm 24x10 mm
d 17 mm 28x13.5 mm ( I )
d 17 mm 29x13 mm
d 18 mm 28x10 mm
d 18 mm 29x14 mm
19 mm 28x10 mm (koke e zeze)
d 19 mm 29x13 mm
d 19 mm 29x19 mm
d 20 mm 28x10 mm
d 21 mm 29x19 mm
d 22 mm 29x19 mm
d 23 mm 29x19 mm

bottom of page