top of page

Tape druri konike natyrale per damixhane

Tapë konike druri për damixhanë . Siguron mbyllje dhe izolim të plotë, duke parandaluar ajrin të hyjë brenda në damixhanë. Vendoset me dorë. Jetëgjatësi 2-vjeçare.
Dimensionet:
21x30xh32 mm natyrale x damixhane
25x20xh40 natyrale x damixhane
25x30xh40 mm natyrale x damixhane
25x30xh40natyrale x damixhane
27x32xh40 natyrale x damixhane
35x40xh40 mm x damixhane

bottom of page