top of page

Kit Pneumatik Inox

I perbere nga:
Galexhante inox per Cisterna Semprepieno
Pompa ajri
Komerdare gome ushqimore
Valvula shfryrese per nxjerrjes e gazrave - per nje izolim sa me te mire te cisternave duke mbrojtur kunder oksidimit.
Keto pjese jane te disponueshme edhe individualisht
Diametrat nga 38 cm – 159 cm

bottom of page