top of page

Ebuliometer tradicional Dujardin Salleron

Kjo aparaturë lejon të provohet drejtpërdrejt dhe saktë përmbajtja alkoolike e verërave të thata, mushtave dhe birrave me përbërje normale. Për të qenë në përputhje me normat e reja të prodhimit dhe sigurisë, ky model përfshin një termometër dixhital preciz (DS Temp).

bottom of page