top of page

Kartona Filtrante

Filtroni shtresat për filtrimin e veres, me aplikime që variojnë nga përafrimi deri në sterilizim. Ata kanë efikasitet të shkëlqyeshëm, rendiment, kohëzgjatje dhe rezistencë mekanike gjatë gjithë kohëzgjatjes së filtrimit.
Kartonat jane te disponueshem ne formatin 20x20 dhe 40x40
Versionet:
V0
V4
V8
V12
V16
V18
V20
V24

Kartona Filtrante
hobby10c
bottom of page