top of page

Cisterne inox semprepieno me kit pneumatik

Cisterne e salduar me fund konik. Materiali i përdorur për prodhimin e kontejnerëve të salduar me fund konik me prizë kullimi, është çeliku 18/10 - AISI 304, garanton një përdorim optimal të vetë kontejnerëve si nga pikëpamja e kohëzgjatjes dhe higjienës. Fundi konik lehtëson pastrimin dhe shmang depozitimin e materialeve organike dhe mbetjeve, të cilat janë kryesisht përgjegjëse për formimin e kolonive bakteriale.
Kontejnerët fundorë konikë janë në dispozicion me një fund të lulëzuar. Çezmimi, vaji dhe noti pneumatik, pompa me matës presioni dhe pajisja e zgjatur janë dhënë si pajisje shtesë.
Versionet:
Kapaciteti 200 lit
Kapaciteti 300 lit

bottom of page