PRESE HIDROPNEUMATIKE

Prese per bersi me levizje hidropneumatike: ne zbritje levizja eshte hidraulike, ndersa me ngjitje eshte pneumatike
Versionet:
Manuale diametri 60cm - kapaciteti 210 kg
Me motorr diametri 60cm kapaciteti 210 kg

Me motorr diametri 80cm kapaciteti 480 kg

PRESE HIDROPNEUMATIKE