top of page

Kapak dhe Bokaporta Inox

Kapak rethor Per mbylljen hermetike te cisternave.
Kapak me guarnicion per izolim nga siper te cisternave Stoccaggio
Diametrat nga 15 cm – 50 cm

bottom of page